vi vill ta ett större producentansvar - inte mindre

För att kunna göra det behöver vi, näringslivet och Sveriges kommuner långsiktiga och tydliga spelregler som gör det möjligt att fatta beslut om nödvändiga investeringar. Samtidigt, en omvärld av förändrade köpbeteenden och nya konsumtionsmönster samt en stark befolkningstillväxt.

Vi vill också ta ett tydligare ansvar för kommunikationen direkt med medborgare och invånare för att tydligt informera om behovet av att källsortera och återvinna så att fler förpackningar och tidningar kommer in i cirkulära flöden. Vi vill också tala om vad det blir av insamlat material – som ny råvara till nya produkter.

Vår modell för ett utvecklat producentansvar innebär att vi vill bygga ut insamlingssystemet med obemannade återvinningsstationer med 30% nationellt – vilket motsvarar ca 2 000 återvinningsstationer.

Vår modell innebär även att alla tätorter har minst en återvinningsstation, att 75% av invånarna i tätorter ska ha 5 minuters promenadväg till sin närmaste återvinningsstation eller ca 400 m. Utanför tätorter ska minst 75% av invånarna ha maximalt 5 minuters färdväg till sin närmaste återvinningsstation

Historien har kantats av en räcka politiska utredningar och beslut som inte har blivit genomförda. Detta ska ses i ljuset av att producentansvaret lagstiftades och sattes i förordning redan 1996.

Ett urval av händelser ur historien:

2002 Sinikka Bohlin utredning

2006 Naturvårdsverket utvärdering

2008 Beslut av enhällig riksdag om lagen på förhand godkända insamlingssystem

2009 Överenskommelse

2012 Lars Ekecrantz utredning

2014 Augusti nya förordningar beslutad av då sittande regeringen som inkluderar tillståndspliktiga insamlingssystem (länkade)

2014 Regeringsförklaringen bröt upp förordningen med påföljd att Naturvårdsverket inte fick genomförandeuppdraget

2015 Våren tillsätts ännu en ny utredning Mia Torpe som avslutades våren 2016

2016 December – miljöministerns runda bordssamtal påbörjas med berörda parter

2018 Januari fem spontana frågor från ministern, utan sammanhang eller bakgrund

2018 19 januari – FTI lämnar inlaga till miljödepartementet som direkt svar på de fem frågorna

Förordningarna

Här kan du läsa förordningarna om producentansvar för förpackningar och tidningar. Länkarna går till riksdagens digitala SFS-arkiv.