Störningsinformation, återvinningsstationer

Ibland händer det att vi tillfälligt måste stänga eller flytta en station på grund av markarbeten eller andra störningar på platsen. Du hittar informationen här.

Älgö, Nacka

Stationen på Älgö i Saltsjöbaden, Nacka, stängs tillfälligt under perioden augusti till oktober på grund av arbeten med att färdigställa grannfastigheten. Arbetet beräknas vara klart 1 november. .

Sollefteå

Station 9892 vid Cirkle K och Sollefteå Servicecenter på Långselevägen i Sollefteå stängs tillfälligt 1 juni på grund av byggnation på platsen. Arbetet beräknas vara klart 31 oktober.

Under tiden som arbetet pågår hänvisar vi till återvinningsstationerna på Strandgatan och Gärdesgatan.