2018-01-26

Lund årets återvinningskommun

Den 25 januari arrangerades Återvinningsgalan i Stockholm. I tuff konkurrens utsågs Lunds kommun till Årets Återvinningskommun. En välförtjänt vinnare som har lyckats nå långt med sitt återvinningsarbete.

Motiveringen löd:

”Lund har ett genomgripande miljöarbete i kommunen och har bland annat länge satsat på fastighetsnära insamling som idag i princip är helt utbyggd i kommunen. Detta har lett till att mängden insamlade förpackningar och returpapper ligger långt över genomsnittet i landet. Även andelen utsorterat matavfall ligger högt och detta blir till biogas och växtnäring. Samtidigt har den totala mängden avfall faktiskt sjunkit och alla transporter sker fossilfritt.”

Jenny Randborg, regionchef för området på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tycker att det är roligt att se att priset gick till Lunds kommun.

Lund är välförtjänta av denna vinst då de kommit väldigt långt i sitt återvinningsarbete. Samtidigt bjöd övriga nominerade i kategorin på tuff konkurrens, säger Jenny Randborg, FTI.

Återvinningsgalan har arrangerats sedan 2009 och arrangeras av tidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Totalt utses vinnare i åtta olika kategorier, förutom Årets återvinningskommun bland annat Årets avfallsanläggning och Årets återvändare.

Se Återvinningsgalans samtliga vinnare

 

Årets återvinningskommun - Lund

Erik Rånlund, Renhållningsdirektör, Anna Wilhelmsson-Göthe, driftchef och bitr renhållnings direktör samt Ulf Nymark, ordförande Renhållningsstyrelsen tog emot priset för Årets Återvinningskommun på Återvinningsgalan i Stockholm.