Fastighetsnära insamling (FNI)

Fastighetsnära insamling är en service som förenklar för hushållen att återvinna. Undersökningar visar att man blir bättre på att återvinna ju närmare man har till återvinningen. Avfall är en resurs som samhället ska ta tillvara på och du kan tillsammans med dina grannar ordna med återvinning i din fastighet.

Om alla boende i en fastighet sorterar sitt hushållsavfall och lämnar sina använda förpackningar och tidningar till återvinning minskar den mängd restavfall som måste förbrännas och som fastigheten måste hantera. Det kan bli en vinst för miljön och för er ekonomi.

Har du återvinning i din fastighet idag eller skulle du vilja ha?

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ordnar i eller intill fastigheten, med insamling av förpackningar av papper, plast, metall, glas samt tidningar.

Fastighetsägaren tecknar då ett avtal med en avfallsentreprenör som i sin tur har ett avtal med oss, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Det innebär att materialet som samlas in går till återvinning och FTI betalar dessutom ut en ersättning för det insamlade materialet.

Läs mer om fastighetsnära insamling på vår kampanjsida FNI.nu

För att komma i kontakt med en avfallsentreprenör

Ersättningen som FTI betalar ut för det insamlade materialet

Vill du lära dig mer om återvinning, kolla in någon av våra filmer