Kommuner

Vi samarbetar med Sveriges 290 kommuner kring planering och utveckling av insamlingssystemet. Här har vi samlat information för dig som jobbar på kommun eller kommunalt bolag.

 • 2018-05-31
  FTI deltar i Järvaveckan
  FTI arbetar för att få in fler förpackningar och tidningar i cirkulära flöden. Vi ser återvinning som en viktig del av samhällsbygget. Vi sprider kunskap om alla delar av cirkeln, från design av förpa...

  FTI deltar i Järvaveckan
 • 2018-05-25
  Låt miljönyttan vägleda politiken för ökad återvinning
  – Vi presenterar ett alternativt förslag med utgångspunkten att åstadkomma återvunnet material som håller hög kvalitet till en kostnad som kan konkurrera med jungfruligt material. Endast då efterfråga...

  FTI:s remissvar

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2017 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,1 kg

förpackningar av GLas

13,2 kG

förpackningar av papper

6,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

21,7 kG

Tidningar