Besök oss i Almedalen 2 juli

Varmt välkomna att mingla med branschaktörer och näringsliv tillsammans med oss på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vi hoppas att vi även ses på våra seminarier!

Seminarium: Förpackningsdesign ökar återvinningsbarheten

Med avstamp i EU:s cirkulära ekonomipaket diskuterar vi förpackningsdesign ur ett hållbarhets- och återvinningsbarhetsperspektiv och hur det stödjer arbetet med att nå återvinningsmålen. Hur kan designkrav på förpackningar öka återanvändning och främja hög kvalitet i återvinningen?

VAR: Strandgatan 31

NÄR: Måndag den 2 juli, kl 13:00

Seminarium: Hur får vi mer återvinning?

Vi diskuterar FTI:s förslag om ett utvecklat producentansvar utifrån regeringens remiss rörande en förändring av det nationella insamlingssystemet. Tillsammans med politiker och branschföreträdare reflekterar vi kring hur vi uppnår långsiktig samverkan i alla led från design till återvinning.

VAR: Strandgatan 31

NÄR: Måndag den 2 juli, kl 15:00

Mingel

Här får vi chans att prata vidare om Almedalens viktiga frågor om återvinning, cirkulära flöden och hållbarhet över ett glas vin och en bit mat. Vi presenterar även de senaste insikterna kring svenska folkets syn på återvinning.

VAR: Strandgatan 31, mitt i Visby

NÄR: Måndag den 2 juli, kl 16:00

Anmäl dig till almedalen@ftiab.se för att säkra din plats.

Vi hoppas att vi ses där!