Vi upphandlar kundtjänst för felanmälan på våra återvinningsstationer

FTI:s telefonmottagning av anmälan om fel på våra återvinningsstationer sker i nära samverkan med externt kontaktcenter. Nuvarande avtal löper ut i början av 2019. Därför inleder vi nu upphandling av detta kontaktcenteruppdrag.

Kontaktcenteruppdraget rör uppdraget att via telefon ta emot och via FTI:s portal vidareförmedla allmänhetens felanmälan rörande FTI:s återvinningsstationer. Totalvolym per år uppskattas till mottagning av knappa 50 000 telefonsamtal. Vår felanmälan via telefon är bemannad alla dagar året runt mellan 08:00 – 20:00 på vardagar och mellan 10:00 – 16:00 på lör-, sön- och helgdagar.

Upphandlingen genomförs i fri konkurrens med möjlighet för alla leverantörer med erfarenhet av att bedriva callcenter/telemarketingverksamhet att delta. Anbudshandlingar finns tillgängliga från den 30 juli. Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 6 september klockan 12:00. Tilldelningsbeslut och avtalstecknande beräknas ske i mitten av oktober.

Avtalets driftstart är den 7 februari 2019 och avtalsperioden är tre (3) år med möjlighet till ett (1) plus ett (1) års förlängning.

Anbudshandlingar och frågor

Begäran om anbudshandlingar och eventuella frågor om kommande uppdrag ska sändas in skriftligt och skickas med e-post till annica.dahlberg@ftiab.se

Märk e-posten med "upphandling kontaktcenter" i ämnesraden.