Länkar

Här har vi samlat länkar till företag och myndigheter som arbetar inom återvinningsindustrin.

Batteriåtervinningen Startat av BlyBatteriRetur, El-Kretsen och Elektronikåtervinningsföreningen. Ansvarar sedan 2012 för information i Sverige om batteriåtervinning.

Danska Skatteministeriet För aktuella förpackningsavgifter i Danmark.

EXPRA Intresseorganisation för producentansvarsföretag i Europa

El-Kretsen AB Producentansvar för elavfall.

FNI.nu FTI:s kampanjsida för fastighetsnära insamling

Grønt Punkt Norge AS FTI:s norska motsvarighet.

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)

Innventia Ett av världens ledande företag för forskning och utveckling inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackning och logistik.

Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

Miljödepartementet

Miljömärkning Sverige AB Miljömärkena Svanen och EU-blomman i Sverige.

Miljøstyrelsen Miljöstyrelsen handhar EG-direktivet om förpackningsåtervinningen i Danmark.

Naturvårdsverket

PappersKretsen

Pressretur
Materialbolag för tidningar och returpapper. Läs mer på Pressreturs webbplats PappersKretsen.

Returpack-Burk Svenska AB/Returpack-PET Svenska AB - Pantamera.  Ansvarar för pantsystemen av aluminium-/stålburkar och återvinningsbara PET-flaskor.

RINKI OY FTI:s finska motsvarighet.

Sopor.nu  På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Svensk Ensilageplast Retur (Svepretur) En ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie.

Svensk Glasåtervinning Administrerar producentansvaret för glasförpackningar i Sverige.

Svensk Packkonstruktion Information om förpackningschips av expanderad polystyren - EPS

Svenska Retursystem Ett system med returlådor och returhalvpallar.

Svenskt Trä Producentansvar för träförpackningar.

Tysk-Svenska Handelskammaren Tysk-Svenska Handelskammarens servicekontor för europeisk förpackningsåtervinning tillhandahåller information på svenska till exportföretag. De förmedlar licensavtal och erbjuder även praktisk hjälp med beräkning och redovisning av förpackningsmängder till återvinningsorganisationerna i Europa.