Extra insatser under jul- och nyårshelgen

Just nu förbereder vi jul- och nyårshelgens insatser för utökad tömning av omslagspapper och pappersförpackningar samt städning vid våra återvinningsstationer. Uppföljningen av tidigare års insatser visar att det framför allt är i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö som behovet är störst av ytterligare extra insatser.

Därför gör vi den kommande jul- och nyårshelgen ännu mer för att möta kravet på att kunna göra gott för miljön. Tömningarna ökas med mellan 30-40 procent jämfört med en normalvecka och fler tillfälliga behållare ställs ut på återvinningsstationerna. Den utökade tömningen avser även behållare för förpackningar av glas och metall samt tidningar.

Extra behållare

Vid 50 av Stockholms över 250 återvinningsstationer sätter vi ut extra behållare. I Göteborg sätter vi ut extra behållare vid ett tjugotal av stadens 240 återvinningssstationer.I Stockholm och Göteborg är det först och främst fler behållare för pappers- och plastförpackningar som utökas. Vid Malmös 60-tal stationer satsar vi i första hand på en ökad tömning av  behållarna för förpackningar av plast och papper som i veckorna kring jul och nyår kommer att tömmas varannan dag. I resterande delar av landet utökar vi likt förra årsskiftet generellt möjligheten att lämna överblivna omslagspapper och pappersförpackningar vid återvinningsstationerna med fler behållare och/eller fler tömningar.

– Det är viktigt att de tillfälliga behållarna endast används till julklappspapper och förpack­ningar av papper. Blir materialet förorenat med annat förstörs möjlighet­erna till åter­vinning. Behållarna kommer att vara uppmärkta, säger Annica Dahlberg, informationschef vid FTI.

Servicecenter håller öppet

Vi utökar även bemanningen i vårt servicecenter (tfn 0200-88 03 11) dit man kan rappor­tera fulla behållare. När servicecenter inte är bemannad, kan fulla behållare anmälas och synpunkter lämnas här på vår webbsida.

Vi uppmanar även bilister att undvika parke­ring nära återvinningsstation­en. En bli som parkerats i vägen gör att tömningen av behållarna tar längre tid och kan i värsta fall inte göras alls. Vi har fler städpatruller ute för att se till att hålla rent. De arbetar alla dagar förutom 24-25 december och på nyårsdagen. Du kan hjälpa dem genom att endasst ta förpackningar och tidningar till återvinningsstationen. Grovsopor och annat hushållsavfall ska läggas på andra platser som kommun eller hyresvärd anvisar.

– Trots att vi sätter in extra resurser kan det bli fullt i vissa behållare och då är vi tacksamma för all hjälp vi kan få. Tryck ihop papper och kartonger innan du lägger det i behållaren så att det tar mindre plats. Är det ändå fullt ber vi de som ska källsortera att komma tillbaka senare när vi har hunnit tömma station­erna, säger Annica Dahlberg.

Tips om hur du återvinner i jul och nyår

Jultomten är på väg