Från plastförpackning till blomkruka

Med den här illustrationen vill vi beskriva processen för att återvinna dina plastförpackningar. Vi har alla ett ansvar för att källsortera våra använda förpackningar av papper, plast, metall, glas samt våra tidningar.

Från återvinningsstationer och andra insamlingsplatser körs dina förpackningar och tidningar till så kallade balningsanläggningar. Där görs en första grovsortering och varje materialslag pressas samman var för sig i 500 kilos balar med samma material. Från anläggningarna körs balarna till olika återvinnare eftersom varje materialslag återvinns på sitt speciella sätt. Förpackningar av plast körs antingen till Värnamo eller till Tyskland.

Väl framme öppnas balarna och materialet går på transportband till en automatisk och en manuell sortering. Olika plastförpackningar har olika polymerer och varje polymer måste återvinnas var för sig. När sorteringen är gjord går materialet till en kvarningsanläggning som mal ned plasten till flingor. Därefter tvättas flingorna och packas i säckar om ett ton i varje säck. Säckarna körs sedan till tillverkare som gör nya produkter genom att använda flingorna som insatsmaterial i tillverkningen istället för att använda olja.

På en dator kan du hålla markören över olika händelser i bilden för att se separata förklaringar för respektive område. Klicka på bilden för en större version, öppnas i eget fönster.

Illustration: Leif Åbjörnsson

Återvinningsprocessen Varje behållare hämtas för sig och körs till balningsanläggning. Körs till återvinningsanläggning. Manuell och automatisk sortering. Transportband till sortering. Plastflingorna tvättas. Plastflingorna packas. Plastflingorna blir till ny produkt. Plastflingorna körs till producent.