• 2019-04-29
    Inslag om återvinning på Lilla Aktuellt
    Det är fler än vi som tycker att det är viktigt med insamling och återvinning! Idag mötte vi Lilla Aktuellt som gör ett reportage om vad som händer med plastförpackningarna efter att de lämnats på återvinningsstationen.

2018 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,8 kg

förpackningar av GLas

13,9 kG

förpackningar av papper

7,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

18,7 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...