vår statistik

Här har vi samlat vår statistik. Vi använder två begrepp; insamlingsstatistik och återvinningsstatistik.

Insamlingsstatistik avser insamlade mängder tidningar och förpackningsavfall från hushåll via exempelvis återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Värdet avser bruttovikt, dvs inklusive föroreningar. Värde anges i kg per invånare och år.

Återvinningsstatisk avser andel som materialåtervunnits (dvs materialutnyttjandegrad i enlighet med SFS 2006:1273/SFS 2018:1462 och SFS 2018:1074) av de redovisade kvantiteter förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter som är anslutna till FTI. Siffrorna som redovisas här anger nettovikt, dvs korrigerat för fukt och ”icke-förpackningar”. Siffran avser både hushålls- och verksamhetsinsamling.

 

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv