Återvinningsstatistik

Andel som materialåtervunnits av redovisade kvantiteter förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter som är anslutna till FTI.

Allt material vi får in enligt vår insamlingsstatistik, sänds till våra olika återvinningsanläggningar för att bli till nytt material. För att få veta hur stor återvinningsgraden är kan detta räknas fram först när slutavstämning gjorts av hur mycket av det insamlade materialet som gick att återvinna. Det kan för närvarande tidigast ske i slutet av våren eller i början av sommaren varje år.

Återvinningsgraden erhålls genom att dela totalt återvunnet material med totalt material som nått konsumenterna. Det resultatet kommer finnas för redovisning under tredje kvartalet varje år.

Har inga servicemeddelanden...