Manual för plastförpackningar

Återvinningsbart förpackningsmaterial ska vara efterfrågat på marknaden och gå att sortera och behandla i våra anläggningar. Men vad är i så fall rätt val, och varför?

Manualen innehåller riktlinjer som gäller vid de anläggningar som FTI anlitar för att sortera och bearbeta de insamlade förpackningarna. Den vänder sig till producenter av förpackningar.

Som kund till FTI får du ett kostnadsfritt exemplar skickat till dig – beställ nedan.

Framsidor förpackningsmanual plast
Språk *
Multiple selectionKontakt

Om du har frågor, kontakta oss på kund@ftiab.se, eller
0200-88 03 10.