Ägare och styrelse

Ägare till FTI är de fem materialbolagen Plastkretsen (PK), Pressretur, RK Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen.

I FTI:s styrelse sitter representanter utsedda av materialbolagens ägare.

Styrelsen för FTI utgörs av:

  • Gunnar Svensson – Ordförande
  • Karin Brynell – Svenska Metallkretsen
  • Johan Rabe – RK Returkartong
  • Anders Fröberg – Plastkretsen (PK)
  • Rolf Johannesson – Pressretur
  • Per Sandberg – Svensk Glasåtervinning
  • Göran Holm – Svenska Metallkretsen

Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma.

Login styrelse