Ägare och styrelse

Ägare till FTI är de fem materialbolagen Svensk Plaståtervinning, Pressretur, RK Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen.

I FTI:s styrelse sitter representanter utsedda av materialbolagens ägare.

Styrelsen för FTI utgörs av:

  • Gunnar Svensson – Ordförande
  • Karin Brynell – Svenska Metallkretsen
  • Johan Rabe – RK Returkartong
  • Anders Fröberg – Svensk plaståtervinning (tidigare Plastkretsen)
  • Rolf Johannesson – Pressretur
  • Per Sandberg – Svensk Glasåtervinning
  • Göran Holm – Svenska Metallkretsen
  • Daniel Jacobsson - Arbetstagarrepresentant, Akademikerna FTI

Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma.

Login styrelse

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv