Särskilda avtal

Denna sida är ändrad enligt vad som gäller fr o m 1 april 2015.

Det finns företag som efter ett särskilt avtal med FTI (Tilläggsavtal för övertaget ansvar Tillverkarförpackningar) har rätt att köpa Tillverkarförpackningar utan att leverantören debiterar förpackningsavgift. Kunden övertar genom detta avtal redovisningsansvaret för Tillverkarförpackningar. Detta förutsätter att kundföretaget är anslutet till FTI.

Kontakta FTI via e-post kund@ftiab.se eller på kundtjänsttelefon 0200-88 03 10 för uppgifter om företag med detta avtal.

OBS! Rätten att köpa utan avgift utnyttjas i olika utsträckning av företag. Kundföretaget ska därför själv meddela sin leverantör om man vill utnyttja rätten eller inte, genom att skicka en kopia på avtalet till leverantören. Det måste också tydligt framgå på fakturan att förpackningsavgiften inte är betald.