Plastmärkning

Förpackningstillverkare kan materialmärka sina förpackningar. Se nedan hur symbolerna för märkning ser ut.

DIN 6120 OCH AMERICAN SPI

DIN 6120 används för märkning av plastförpackningar och DIN 54 840 för allt övrigt plastformgods.

Förpackningar/DIN 6120

* står för övriga. -- Beteckningar enligt DIN 7728 del 1, SAAB STD 199. -- Den första siffran inom triangeln betecknar materialområde för packmaterialet. 0 (noll) = plastmaterial -- Triangeln utformas enligt DIN 30600.

Förpackningar/AMERICAN SPI

Symboler för övriga plastartiklar

VDA 260 (tyska bilindustrin + SAAB)

Exempel: >PA 66-GF 30< Beteckningar enligt DIN 7728 del 1, ISO 1043 del 2, DIN 7723 och SAAB STD 199.

>PA 66-GF 30<
-- Beteckningar enligt DIN 7728 del 1, ISO 1043 del 2, DIN 7723 och SAAB STD 199. 
-- Triangeln utformas enligt DIN 30 600.

SAE (amerikanska bilindustrin) Exempel:

Beteckningar enligt ISO 1043, ASTM D 1600, ASTM D 4000, SAE J 1344.

Volvo, 5052, 41

* Exempel:
other >ABS<
other >PA6/12<
other >PP-MD30<

Märkning enligt Volvo STD 5052, 411, Volvo STD 5052, 412, ISO 472, ISO 1043-1:1987, ISO 1043-2:1988, ISO 1087:1990.

SAAB STD 3493 (Saab personbilar)
Exempel: >PA 66-GF 30< Saab STD 3493* beteckningar enligt DIN 7728 del-1 och 2, ISO 1043, SAAB STD 199. * ansluter till VDA 260 i översatt version.

SAAB Scania - VDA 260
Exempel: >PA 66-GF 30< Använder VDA 260 i icke översatt version.

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv