FARLIGT AVFALL OCH FÖRPACKNINGAR

Regler om "särskilt omhändertagande" gäller för vissa varor. Reglerna innebär bland annat att förpackningar som är märkta med dödskalle, döda fisken eller gasbehållare ska lämnas till plats för farligt avfall som kommunen anvisar - inte på en återvinningsstation.

Dessa varor innebär risker för människor och miljö när de hanteras och återvinns. Varorna räknas som farligt avfall enligt EU-förordning 1357/2014.

Förpackningar med nedanstående märkningar ska inte lämnas på FTI:s återvinningsstationer:

Dödskallemärkning

Giftig. Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Giftig. Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Döda fisken

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt.

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt.

Gasbehållare

Gabehållare

Gas under tryck. Produkten är en trycksatt eller en kraftigt nedkyld gas. Behållaren kan explodera vid yttre brand.

Tömda förpackningar med övriga farosymboler kan lämnas till din återvinningsstation

Förpackningar märkta med övriga symboler kan lämnas på en återvinningsstation förutsatt att:

  • De är helt tömda på innehåll. Förpackningar som innehållit målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel kan den lämnas om de är urskrapade och torra.
  • Förpackningar som har innehållit gaser eller kondenserade gaser måste också vara helt tömda, trycklösa och inte ha kvarvarande flytande material som kan ombildas till gas.
  • Korkar och lock ska vara avtagna och lämnas löst med de tömda förpackningarna.
Acid red
Silhoute
Explos
Exclam
Flamme
Farosymbol

Äldre farosymboler

Sedan 1 juni 2015 gäller märkningen med röd ram. Märkningen följer CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. Läs mer hos Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen

Tidigare Symbol för döda fisken

Tidigare symbol för döda fisken

Dödskalle

Tidigare symbol för dödskallemärkning

Gasbehållare

Tidigare symbol för gasbehållare

Informationsskyldighet

För förpackningar som innehåller farliga produkter/substanser finns regler om informationsskyldighet, märkningsskyldighet och skyldighet att lämna med säkerhetsdatablad. Mer information finns hos Kemikalieinspektionen.

Läs vidare

Kemikalieinspektionen

Naturvårdsverket

Sopor.nu

Har inga servicemeddelanden...