Redovisa detta

Vilka förpackningsslag ska redovisas till FTI?

Endast mängden av förpackningar av plast, metall, papper (inkl kartong, wellpapp) redovisas till FTI.

Förpackningar av andra materialslag samt de burkar och flaskor som omfattas av pantsystemet hanteras av följande organisationer:

 


Materialslag

Ansvarigt företag

Webb-adress

Glasförpackningar

Svensk GlasÅtervinning

www.glasatervinning.se

Träförpackningar

Svenskt Returträ

www.svenskttra.se

Pantsystemet för burkar och PET

Returpack

www.returpack.se

Hushålls- eller verksamhetsförpackning?

Många upplever att det är knepigt att avgöra om man ska redovisa sina förpackningar som hushållsförpackning eller verksamhetsförpackning. Det som avgör frågan är var förpackningen hamnar i slutändan. Är det oklart vem som är slutkund (hushåll eller verksamhet) ska förpackningen klassas som hushållsförpackning.

Är det en förpackning som slutligen hamnar hos en konsument eller hushåll, ska förpackningen redovisas som hushållsförpackning - även om varan kanske säljs i flera led innan den hamnar i butiken där konsumenten köper produkten.

Många tror att då man säljer en vara till en grossist ska förpackningen redovisas som verksamhetsförpackningar men så behöver det alltså inte vara.

De förpackningar som sorteras ut för återvinning av företag, industri eller annan verksamhet klassas som verksamhetsförpackningar.

Import/införsel

Redovisa all import/införsel från utlandet. Med detta menar vi alla direktinköp från utlandet, det vill säga när den utländska leverantören fakturerar er. (I undantagsfall förekommer det att utländska företag är anslutna till FTI och redovisar för sina förpackningar.)

Vid import/införsel redovisar du för alla förpackningar runt varorna, såväl ytter- som innerförpackningar. Det gäller även de förpackningar som blir avfall hos er.

Egen förbrukning

Redovisa för alla förpackningar och emballage som ni köper in och använder för egen inpackning, fyllning eller ompackning. Det finns dock några undantag, se Redovisa inte detta,

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv