Redovisa inte detta

Denna sida är ändrad enligt vad som gäller fr o m 1 april 2015.

  • Produktionsspill
  • Export / utförsel
  • Förpackningar av trä, glas eller förpackningar med pant
  • Förpackningsavgiften redan betald

Export / utförsel

Du ska inte redovisa för de förpackningar som följer med vid export/utförsel till utlandet.

Förpackningar av trä, glas eller förpackningar med pant

Dessa förpackningar ingår i andra system.

Förpackningsavgiften redan betald

Du ska inte redovisa och betala förpackningsavgifter dubbelt, d v s om förpackningsavgiften redan är betald i tidigare led.

För Tillverkarförpackningar (f d service- och odlarförpackningar) betalar förpackningstillverkaren/importören avgiften till FTI om inget annat har avtalats. Läs mer i kapitel 5 i FTI:s Anvisningar (pdf).PDF

Är du osäker på om förpackningsleverantören har betalat en förpackningsavgift för Tillverkarförpackningar kan du kontrollera det på fakturan. Det ska alltid framgå på artikelnivå när förpackningsavgift är betald.