Störningsinformation, återvinningsstationer

Ibland händer det att vi tillfälligt måste stänga eller flytta en station på grund av markarbeten eller andra störningar på platsen. Du hittar informationen här.

Vaxholm

Stationen vid CircleK i Vaxholm (11193) kommer ha begränsad tillgänglighet på grund av arbete på platsen (asfaltering och inhägnad). Arbetet beräknas starta 4 oktober och avslutas senast 10 oktober.

Efter avslutat arbete byter stationen ID-nummer och namn till 16377 Pålsundsvägen.

Nyköping

Följande stationer är tillfälligt borttagna eftersom marken ska asfalteras. De ställs tillbaka så snart arbetet är klart.

P-plats öster (9450), Västra Trädgårdsgatan/Repslagaregatan, p-plats väster (9456), Tessinområdet (9457), Råby skola (9475), Bakom Coop (16246), Långsättersvägen 6 (16479).

Älgö, Nacka

Stationen på Älgö i Saltsjöbaden, Nacka, stängs tillfälligt under perioden augusti till oktober på grund av arbeten med att färdigställa grannfastigheten. Arbetet beräknas vara klart 1 november.

Sollefteå

Station 9892 vid Cirkle K och Sollefteå Servicecenter på Långselevägen i Sollefteå stängs tillfälligt 1 juni på grund av byggnation på platsen. Arbetet beräknas vara klart 31 oktober.

Under tiden som arbetet pågår hänvisar vi till återvinningsstationerna på Strandgatan och Gärdesgatan.