Gröna Punkten

Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för Gröna Punkten.

Bakgrund

Den Gröna Punkten lanserades i Tyskland i början av 1990-talet. Där återfinns symbolen på förpackningar för att tala om att förpackningsavgiften har betalats för förpackningen inom Tyskland. Den blev därmed samtidigt en symbol för den tyska lösningen för insamling och återvinning av förpackningar.

Senare har man i andra länder börjat använda varumärket som ett kvitto på att förpackningsavgifterna är betalda, även om stora olikheter finns mellan länderna.

För närvarande används Gröna Punkten i 24 länder inom Europa och är ett av världens mest använda varumärken.

PRO Europe

PRO Europe (Packaging Recovery Organisations in Europe) är en samarbetsorganisation för de olika producentansvarssystemen i Europa, men även Nordamerika finns representerat.

PRO Europe licensierar ut användningen av Gröna Punkten till nationella system. Vidare har man samarbete kring utveckling och harmonisering.

PRO Europe anordnar kongresser vartannat år. Kongresserna är en plattform för medlemsländer och andra intressenter att reflektera över vad som uppnåtts, uttala nya strategier och debattera EU:s inriktning på frågor om förpackningar och avfall liksom miljöfrågor i stort.

Pro Europes webbplats

Använda Gröna Punkten symbolen

2015 ändrades villkoren för användning av Gröna Punkten, även symbolen ändrades något. I riktlinjerna för Gröna punkten kan du hitta info om färger, storlek, restriktioner med mera.

Riktlinjer för användning av Gröna Punkten (pdf)PDF

Symbolen finns att hämta i vår bildbank.

 

 

Har inga servicemeddelanden...