Återvinnarprofiler

Vi har hittat fyra återvinnartyper utifrån resultatet av undersökningen Svenskarnas inställning till återvinning. Profilerna visar att det finns delvis olika drivkrafter för att återvinna, men att barriärerna som hindrar återvinning är likartade.

Den plikttrogna återvinnaren

"Jag återvinner för att det är något som förväntas av mig. Främst av min närmaste omgivning; partner, barn och vänner. Jag vill att de ska acceptera och vara stolta över mig och valen jag gör".

 • Av de svarande identifierar sig 12 procent som en plikttrogen återvinnare.
 • Återvinner i snitt 70 procent av tidningar och förpackningar.
 • 20 procent uppger att de "återvinner allt".

Huvudsaklig anledning till att man inte återvinner mer:

 • Det är bekvämare att slänga allt i soporna (29 procent).

Den oroliga återvinnaren

"Jag återvinner för att jag känner en oro inför hur människan påverkar jorden. Jag inser att ingen kan göra allt men att alla kan göra något för att påverka situationen för kommande generationer."

 • Av de svarande identifierar sig 39 procent som en orolig återvinnare.
 • Återvinner i snitt 84 procent av tidningar och förpackningar.
 • 46 procent uppger att de "återvinner allt".

Huvudsaklig anledning till att man inte återvinner mer:

 • Jag har inte plats för återvinnings-/sorteringslösningen hemma (17 procent).

Den stolta återvinnaren

"Jag återvinner för att det stämmer överens med bilden av den jag vill vara. Återvinning är en självklar del av mitt hem och min livsstil, jag är stolt över att återvinna och försöker vara ett gott omdöme för min omgivning".

 • Av de svarande identifierar sig 32 procent som en orolig återvinnare.
 • Återvinner i snitt 89 procent av tidningar och förpackningar.
 • 53 procent uppger att de "återvinner allt".

Huvudsaklig anledning till att man inte återvinner mer:

 • Jag har inte plats för återvinnings-/sorteringslösning hemma (13 procent).

Den praktiska återvinnaren

"Jag återvinner för att skapa ordning och reda hemma. Min boendesituation gör också att det finns ekonomisk vinning för mig att sopsortera och återvinna. Den här rutinen ger mig även ett tillfälle till välbehövlig egentid."

 • Av de svarande identifierar sig 17 procent som en praktisk återvinnare.
 • Återvinner i snitt 77 procent av tidningar och förpackningar.
 • 28 procent uppger att de "återvinner allt".

Huvudsaklig anledning till att man inte återvinner mer:

Jag har inte plats för återvinnings-/sorteringslösning hemma (21 procent).

Har inga servicemeddelanden...