Glas - en kärlekshistoria utan slut

Illustrationen visar hur det går till nära dina glasförpackningar återvinns. Följ din tomma syltburks eller vinflaskas väg från ditt kök och tillbaks till ditt hus som en flaska olivolja eller som isolering i form av glasull.

Lägg alla glasförpackningar i avsett kärl i ditt återvinningsrum eller på återvinningsstationen. Tänk på att separera färgat och ofärgat glas. Glasförpackningarna hämtas av en kranbil och körs till ett lokalt upplag. Här lastar en lastmaskin upp glaset i en bild med släp och kör till anläggningen i Hammar, där allt glas, från Ystad till Haparanda, hamnar. Hit kommer 25 lastbilar dagligen med sammanlagt 700 ton glasförpackningar.

Burkarna och flaskorna matas in i glaskrossanläggningen i Hammar, färgade för sig och ofärgade för sig. Ut från anläggningen kommer ofärgat och grönt och brunt glaskross samt kross av sämre kvalitet. Det ofärgade och bruna glaskrosset lastas med lastmaskin och körs dels till glasbruk i Småland dels till Otterbäcken vid Vänern för vidare transport med båt till glasbruk utanför Sverige. Vid glasbruken blir krosset till nya glasburkar och glasflaskor.

Merparten av det gröna glaskrosset tar samma väg, men en del blir kvar i Hammar och krossas till korn som hamnar i två stora silos för att så småningom köras till till Isover i Billesholm och Glava i Norge för att bli till glasullisolering. Glaskross av sämre kvalitet blir till skumglas.

Illustration: Leif Åbjörnsson

Flöde glasåtervinning

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv