differentierad avgiftsstruktur för plastförpackningar

Från och med 1 april 2019 kommer avgiften för plastförpackningar att spegla den faktiska kostnaden för materialåtervinning. På så sätt blir avgiften ett medel för att styra utvecklingen mot ökad återvinningsbarhet.

Som producent och beställare av förpackningar har du nu möjlighet att planera för denna förändring.

Förändringen innebär en övergång till två avgiftsnivåer, en högre och en lägre.

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)

Den omfattar alla plastförpackningar som är tillverkade i annat materialslag än de som specificeras i Avgiftsnivå 2.

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)

Den omfattar alla plastförpackningar som är tillverkade enligt FTI:s riktlinjer i manualen Plastförpackningar. Det vill säga:

  • Förpackningar tillverkade i våra rekommenderade plastsorter PE (Polyeten, både LDPE och HDPE), PP (Polypropen) – dock ej film, samt PET ofärgade flaskor (utan pant)
  • Inte är svarta
  • Inte innehåller barriärmaterial mer än rekommenderad nivå: d.v.s. mindre än 2% EVOH (övriga barriärmaterial avgiftsklass 1).
  • Inte är laminat
  • Inte har mer än 60% tryck
  • Inte har krympetiketter i annan plasttyp

FTI:s riktlinjer för val av plaster

Tabellen visar vilka förpackningsplaster som är bäst ur återvinningsperspektiv. Tre "bockar" betyder att förpackningen är gjord av ett material som fungerar genom hela återvinningsprocessen.

Tabell anger FTI:s riktlinjer för val av plast i förpackningar.

*Material från färglösa PET-flaskor (till exempel raps- och majsolja) har en marknad, och kan därmed betraktas som återvinningsbara, till skillnad från PET-tråg och infärgade PET-flaskor.

Vill du veta mer?

För att få en första introduktion, läs vår Snabbguide. Den hittar du på samma sida där du kan beställa manualen.

Beställ manulen Plastförpackningar

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv