2018-06-20

Läs vår årsberättelse

FTI:s årsberättelse för 2017 har precis lämnat tryckpressarna.

Här kan du läsa om vår målsättning att ta ett större ansvar och att ligga före den tidtabell som diskuteras i EU. 2017 fyllde vårt 5-punktsprogram fem år och i årsberättelsen blickar vi bakåt vad vi gjort under denna tid, men också framåt. Programmet har under 2017 utökats med två punkter för återvinningsbara förpackningar och materialåtervinning, och därmed blivit ett 7-punktsprogram. Med denna vidareutveckling sluter vi kedjan och implementerar en cirkulär ekonomi à la FTI.

Årsberättelse 2017 (pdf)PDF