upphandling av kundtjänst för felanmälan avslutad

Under hösten 2018 har FTI genomfört upphandling av vår telefonmottagning av anmälan om fel på våra återvinningsstationer. Upphandlingen är nu avslutad.

Avtalets driftstart är den 7 februari 2019. I god konkurrens mellan flera anbudsgivare har nuvarande samarbetspartner, Xzakt Kundrelation AB, fått förlängt förtroende genom ett starkt anbud efter att såväl kvalitet, utvecklingspotential som pris vägts samman. Avtalsperioden är tre år med möjlighet till ett plus ett års förlängning.

Eventuella frågor om upphandlingen skickas med e-post till annica.dahlberg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...