frågor om upphandling av kundtjänst för felanmälan

FTI:s telefonmottagning av anmälan om fel på våra återvinningsstationer sker i nära samverkan med externt kontaktcenter. Nuvarande avtal löper ut i början av 2019.

Just nu pågår därför upphandling av kontaktcenteruppdraget. Avtalets driftstart är den 7 februari 2019.

Eventuella frågor om upphandlingen skickas med e-post till annica.dahlberg@ftiab.se

Märk e-posten med "upphandling kontaktcenter" i ämnesraden

Har inga servicemeddelanden...