2018-07-20

Svenskarna återvann 64 kilo per person förra året

Under 2017 lämnades 649 000 ton förpackningar och tidningar till återvinning. Det motsvarar 2364 fotbollsplaner som täcks med en meter högt lager av material. Räknat på varje person i Sverige lämnades 64 kilo per person till återvinning.

Har inga servicemeddelanden...