Serviceförpackningar

För att undvika att alla butiker, storkök, restauranger, pizzerior, korvkiosker, konditorier, tvätterier, banker, kontor, odlare, bärplockare, äggproducenter med flera, måste ansluta sig bara för att de "fyller" en förpackning, tar FTI istället ut avgiften av den som tillverkar och/eller importerar/inför själva förpackningen. Odlarförpackningar av wellpapp ska redovisas av fyllaren, det vill säga odlaren eller den som packar odlarens produkter.

Vad är en Serviceförpackning?

Serviceförpackningar är det som förut benämndes som tillverkarförpackningar.

Det kan vara  bärkassar, pizza- och tårtkartonger, korv- och bärtråg, äggkartonger, gurkfilm, påsar på rulle för frukt och grönsaker, salladsbägare och andra förpackningar för hämtmat, vadderade påsar, omslagspapper på rulle i affärsverksamhet (s k diskrullar) m m.

Dessa förpackningar kan vara av följande material: plast, EPS, cellofan, papper, kartong, wellpapp och aluminium. För dem gäller särskilda villkor. För mer utförlig information se kapitel 5 i FTI:s Anvisningar (pdfPDF).

Vem betalar?

Huvudprincipen är att förpackningstillverkaren och förpackningsimportören (gäller även införsel) redovisar och betalar avgiften. Detta gäller oavsett till vem förpackningarna säljs, även om det sker till industri eller liknande.

Avgiftsplikten får dock övertas av företag i senare led, enligt nedan.

"Fyllaren" kan överta administrera förpackningsavgifterna

De fyllare som av olika anledningar vill redovisa förpackningsavgiften för serviceförpackningar på egen hand får göra det under förutsättning att:

  • företaget är anslutet till FTI
  • företaget kan visa upp ett underskrivet avtal (Tilläggsavtal för övertaget ansvar Tillverkarförpackningar, pdf) med FTI om att de har rätt att köpa serviceförpackningar utan avgift och istället själv redovisa förpackningsavgiften

Förpackningstillverkaren och förpackningsimportören (gäller även införsel) får endast sälja utan  förpackningsavgift till företag som har detta avtal eller som på annat sätt fullgör sitt producentansvar.

För mer utförlig information se kapitel 5 i FTI:s Anvisningar (pdfPDF).

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv