Nya samarbetsavtal gällande transporter till och från Motala upphandlas

FTI söker samarbetspartners för transporter från balningsanläggningarna till Plastkretsens plastsorteringsanläggning i Motala, samt transporter från Motala till kunder inrikes och utrikes.

Upphandlingen genomförs i fri konkurrens med möjlighet för alla leverantörer med erfarenhet av att bedriva transportverksamhet att delta. Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 18 november 2018 kl 16.00. Tilldelningsbeslut och avtalstecknande beräknas ske vid slutet av december 2018.

Avtalets driftstart är den 2019-03-01 och löper upp till tre år.

Anbudshandlingar och frågor

All underlag finns för nedladdning nedan.

Eventuella frågor om kommande uppdrag ska sändas in skriftligt senast den 2 november 2018 och skickas med e-post till Transport_upphandling@plastkretsen.se