TIS-projektet

Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningsavfall. Det innebär nya, fler och högre krav på FTI:s verksamhet för att kunna ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). För FTI:s del kommer arbetet att bedrivas inom ramen för TIS-projektet. 

Logo för TIS-projektet

I juni 2018 beslutade regeringen att utfärda två nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper. (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463). I samband med detta genomfördes förändringar i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Dessutom föreslogs förändringar i miljöbalken. De nya förordningarna införs successivt med start 1 januari 2019, men under perioden fram till den 1 januari 2021 lyder insamlingssystem under nuvarande förordningar.

Frågorna är många. Tanken med denna sida är att löpande publicera information om de framsteg som görs i arbetet inom TIS-projektet.
 

Relaterade dokument:

FTI:s synpunkter avseende Naturvårdsverkets utkast till vägledningPDF

Beräkning av kostnader och miljönytta med fastighetsnära insamlingPDF

Glasåtervinning och påverkan av ökad fastighetsnära insamlingPDF

Har inga servicemeddelanden...