TIS-projektet

Från och med den 1 januari 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Det innebär nya, fler och högre krav på FTI:s verksamhet för att kunna ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). För FTI:s del kommer arbetet att bedrivas inom ramen för TIS-projektet. 

Logo för TIS-projektet

Vi på FTI ansvarar idag för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar och det vill vi göra även framöver!

Målet med TIS-projektet är att senast den 31 mars 2020 lämna in en ansökan till Naturvårdsverket och bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Vi vill från 2021 göra det ännu enklare för medborgare att sortera förpackningar och tidningar nära sitt hem.

Genom samverkan och ökad tillgänglighet, vill vi öka insamlingen och bidra till ett mer hållbart Sverige.
Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv