differentierad avgiftsstruktur för pappersförpackningar

Från och med 2020 inför vi en ny avgiftsstruktur för pappersförpackningar. Syftet är att avgiften ska spegla den faktiska kostnaden för återvinnngen samt den ska bidra till en ökad andel materialåtervinningsbara förpackningar.

Förändringen är redan genomförd för plastförpackningar och nu är det alltså pappersförpackningarnas tur. Förändringen innebär en övergång till två avgiftsnivåer, en högre och en lägre.

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)

Den omfattar alla pappersförpackningar som innehåller någon form av blandat/limmat material.

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)

Den omfattar alla pappersförpackningar som består enbart av papper. Det vill säga:

  • Inga barriärer av annat material, till exampel plast, vax, aluminum
  • Ej "fönster" av plast som är limmade
  • Ej kompositer, våtstarka papper eller vaxbehandlat papper

FTI:s riktlinjer för val av pappersförpackningar

Vår återvinningsmanual för pappersförpackningar guidar er i de val som behövs göras för att förpackningen ska bli så återvinningsbar som möjligt.

Har inga servicemeddelanden...