Märkning av förpackningar och tidningar

Vår märkning för förpackningar och tidningar har uppdaterats till att bli ännu tydligare. Märkningen är utformad så att den fungerar både på förpackningar och på återvinningskärl. Allt för att underlätta för konsumenterna att sortera rätt. 

Tanken är att ha en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan, med samma förpackning på själva förpackning som på återvinningskärlen.

Implementering av den uppdaterade märkningen kommer att ske succesivt, med start i maj 2019. Dekaler med den nya märkningen finns att hämta på vår sida för informationsmaterial.

Pictogrammen finns att hämta i vår bildbank.

Märkning av förpackningar och tidningar

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv