SAMRÅD med kommuner

Från och med 2021 kommer det att krävas ett tillstånd från Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Vi på FTI avser att söka ett sådant tillstånd och samråd med er kommuner är en förutsättning för detta.

2021 ska 60% av bostadsfastigheter i Sverige erbjudas bostadsnära insamling och 2025 ska det erbjuas till samlinga bostadsfastigheter i landet.

Ansökan till Naturvårdsverket ska vara inlämnad 31 mars 2020, och det innebär att vi tyvärr inte har möjlighet att ha fysiska möten med alla 290 kommuner innan dess. Vi har därför utvecklat en digital portal och kommer att ha samråd även via den. Du hittar länken till portalen i vänsterspalten.

Mer information och tidplan för respektive kommun kommer att mejlas ut.

Flexibla systemlösningar tillsammans

Vårt mål är att hitta flexibla systemlösningar som gör det enklare för medborgarna att sortera förpackningar och tidningar nära sitt hem. Med kommunernas lokala kunskap och våra existerande system tror vi att vi tillsammans kan utveckla ett insamlingssystem som utifrån lokala förutsättningar, miljönytta och kostnadseffektivitet möjliggör att fler förpackningar och tidningar lämnas till återvinning.

FTI har tillsammans med SKL och Avfall Sverige tagit fram en samverkansplattform där vi satt formen för hur samverkan och samråd kan gå till mellan kommunerna och den som ansöker om tillstånd från Naturvårdsverket.

Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, att minska mängden förpackningar- och tidningar i hushållssoporna och därmed skapa cirkulära förpackningssystem.

Här kan ni läsa samverkansplattformenPDF (pdf)

 

Frågor om samråd eller annat kopplat till TIS?

Har ni frågor eller funderingar är får ni gärna kontakta oss via mejl till tis@ftiab.se

 

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv