2019-09-06

Avfall Sverige återupptar samarbetet med FTI

Avfall Sverige har idag meddelat att de återupptar diskussionerna med FTI kring hur kommuner och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar.

- För oss på FTI är det viktigt att ha ett gott samarbete med Avfall Sverige. Vårt fokus är miljönytta och cirkularitet och vi ser fram emot att komma vidare i diskussionerna tillsammans, kommenterar Håkan Ohlsson, VD FTI.

I maj gick Avfall Sverige ut med information om att de tills vidare valt att avbryta samarbetet med FTI kring den samverkansplattform som togs fram tillsammans med FTI och SKL i april. Syftet med arbetet är att hitta konkreta lösningar för att möta kraven i de nya förordningarna. Ambitionen från FTI:s sida har hela tiden varit att samarbetet ska återupptas och vi ser nu fram emot kommande samtal.

Har inga servicemeddelanden...