Singelstationer

Att hämta glas och tidningar via kvartersnära singelstationer är en del av vår lösning.

Singelstationerna är ministationer som består av tre behållare. Stationerna etableras med enbart krantömmande behållare för att vara just så yteffektiva som möjligt. Den yta som krävs för en singelstation motsvarar ungefär 9 kvm, vilket är mindre är en vanlig parkeringsruta. Ytan kan också jämföras med en "standard-ÅVS" som kräver ca 40 kvm. Vi ser att singelstationer kan placeras i hörn på parkeringsplatser, men är givetvis öppna även för andra placeringar.

I de fall det kommer att krävas bygglov för utplacering av singelstationer kommer FTI att hantera ansökningsprocessen. Städningsfrekvens och eventuella begräsningar i tömningstider diskuteras inför etablering.  

Skiss över singelstation
Har inga servicemeddelanden...