FTI:s ansökan

Den 31 mars lämnade vi in vår ansökan om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) till Naturvårdsverket. Vår ansökan är bland annat baserad på de inspel vi fått under samråd med kommuner.

– Ett starkt system bygger man bäst tillsammans. Forskning, utveckling och omsättning av cirkulära material kräver samarbeten i alla led av ansvarskedjan: från insamlad förpackning till återvunnen råvara, kommenterar Håkan Ohlsson, VD på FTI.

I vår ansökan om tillstånd för att samla in förpackningar beskriver vi bland annat hur vi ser på utbyggnadstakten för att nå fullt utbyggd FNI för pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar.

Vad gäller hur framtida insamling av returpapper ska fungera så har regeringen har aviserat att man avser återkomma med en lösning som inte gör att kostnaderna för insamling belastar tidningsutgivarna.

Vår ansökan om att bli TISPDF

Har inga servicemeddelanden...