Frågor och svar om plastförpackningar

Måste man göra rent en kladdig förpackning?

Förpackningarna ska vara tomma och fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Hur får man en plasttub som innehållit till exempel tandkräm, handkräm eller mat ren?

Töm tuben så mycket det går och sätt sedan på korken. Tuben (med korken) lämnar du sedan i behållaren för plastförpackningar. (Gäller även för tuber av metall, t ex en kaviartub - töm, sätt på korken och lägg i behållaren för metallförpackningar.)

En påse med aluminiumskikt på insidan, är det en plast- eller metallförpackning?

Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning.

Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren?

För att underlätta för personalen vill vi att du tömmer din påse med plastförpackningar inuti behållaren. Förpackningarna ska eftersorteras ännu en gång innan de återvinns, därför behöver de ligga var för sig.

Ska jag lämna mjuka och hårda plastförpackningar i samma behållare?

Sedan några år har vi gemensam insamling av mjuka och hårda plastförpackningar i hela Sverige. Det innebär att plastförpackningarna samlas in och återvinns på samma sätt.

Sorteringen blir enklare, du behöver inte längre skilja på mjuka och hårda plastförpackningar, utan kan lägga alla plastförpackningar i samma behållare på återvinningsstationen. Vi sparar därmed transporter och materialåtervinningen ökar.

Kommer FTI att ställa ut fler behållare för plastförpackningar på återvinningsstationerna?

Vi gör i första hand justeringar på tömningsintervallerna när volymerna ökar. Glädjande nog ökar hela tiden mängden plastförpackningar som kommer i retur och varefter de ökar söker vi plats för fler behållare.

Vad kan plastförpackningarna återvinnas till?

Mjuka plastförpackningar återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. På senare tid har även tillverkare av skor och stövlar börjat använda vårt material vid nytillverkning.

Är det verkligen någon nytta för miljön att återvinna plastförpackningar? Är det inte lika bra att bränna dem?

Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kg. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre för miljön.

Hur går återvinningen av plastförpackningarna till?

På en automatiserad sorteringsanlägging finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft. Genom en blås- och sugteknik kan återvinningsgraden av det insamlade materialet öka. Efter bearbetningen på sorteringsanläggningen är materialet en ny råvara som säljs vidare till företag som tillverkar plastprodukter. Läs mer om processen för att återvinna plastförpackningar.

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv