Dagens insamlingssystem - och morgondagens

Insamlingssystemet är producentansvar i praktiken.

Dagens insamlingssystem - återvinningsstationer står för merparten av insamlingen

Förpackningar och tidningar samlas in via insamlingssystem. Dagens insamlingssystem består av våra cirka 5 000 återvinningsstationer som finns utspridda över hela landet. Konsumenter kan där lämna förpackningar och tidningar i olika behållare och det är på så sätt som merparten av alla förpackningar och tidningar från hushållen samlas in i dag.

En annan variant när det gäller insamlingssystem för hushåll är fastighetsnära insamling i form av exempelvis fyrfackskärl på uppfarten eller insamlingskärl i miljörum i flerbostadshus.

Barn som stoppar in förpackningar på återvinningsstation


Morgondagens insamlingssystem - insamlingen kommer att flyttas närmare konsumenten

2018 antog regeringen nya förordningar som innebär ett utökat producentansvar och med det nya krav både på dig som producent och på oss som insamlingssystem. Målet med de nya förordningarna är att uppnå högre materialutnyttjandegrader.


För dig som producent

De nya förordningarna innebär en rad förändringar för dig som producent. En ny producentdefinition, och nya och förändrade ansvar kring rapportering av insamlat material respektive satt på marknaden är ett par av de viktigaste punkterna för dig att känna till.

För oss som insamlingssystem

För oss som insamlingssystem är en av de största förändringarna kravet på att man för att få bedriva insamling framöver behöver ha tillstånd från Naturvårdsverket.

Tanken är att insamlingssystemet ska flyttas närmare konsumenten. För att få tillstånd krävs att systemet är enkelt, rikstäckande och samlar in förpackningar av de vanligast förekommande materialslagen. Systemet ska dessutom vara lämpligt, vilket i det här sammanhanget innebär att kunna erbjudas minst 60 procent av landets bostadsfastigheter kostnadsfri borttransport redan från 1 januari 2021 och målet är 100 procent år 2025.

För FTI är det här den största reformen sedan starten. Att på kort tid bygga ut dagens fastighetsnära insamling till att kunna erbjuda bostadsnära insamling till 60 procent av bostadsfastigheterna innebär en stor omställning.

När det gäller återvinningsstationerna tror vi inte att dessa kommer att försvinna utan finnas krav i en modifierad form. Baserat på de kommuner som har väl utbyggd fastighetsnära insamling idag ser vi att mängden förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationerna minskar med cirka 50 procent när man erbjuds fastighetsnära insamling, men att skrymmande sällanförpackningar och annat ändå skapar ett behov.

Nya förutsättningar från 24 september

FTI:s ambition har genom hela den här processen varit att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi har under en lång tid jobbat intensivt med vår ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem, vilket enligt förordningen för förpackningar (SFS 2018:1462) skulle krävas från 1 januari 2021 för att få samla in förpackningar i Sverige.

I september 2020 ändrades dock förutsättningarna då regeringen den 24 september meddelade att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tills vidare.Tillståndspliktiga insamlingssystem kommer inte att införas under 2021 och skrivningarna i förordningen rörande detta ses över.

Läs mer om projektet och arbetet som lett fram till vår ansökan här


Fyrfacktunnor vid villa
Har inga servicemeddelanden...