Differentierade avgifter

Tanken med differentierade förpackningsavgifter är att spegla den faktiska kostnaden för materialåtervinning. På så sätt blir avgifterna ett medel för att styra utvecklingen mot ökad återvinningsbarhet. Det kommer helt enkelt att kosta mer att sätta en förpackning på marknaden som är svår att återvinna, än en som är designad för att kunna materialåtervinnas.

Differentierad avgiftsstruktur för plastförpackningar

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)

Den omfattar alla plastförpackningar som är tillverkade i annat materialslag än de som specificeras i Avgiftsnivå 2.

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)

Den omfattar alla plastförpackningar som är tillverkade enligt FTI:s riktlinjer i manualen Plastförpackningar. Det vill säga:

 • Förpackningar tillverkade i våra rekommenderade plastsorter:
  - PE (Polyeten, tex LDPE, HDPE, LLDPE eller MDPE)
  - PP (Polypropen) – dock ej film
  - PET ofärgade flaskor och burkar (formblåsta förpackningar, utan pant)
  Alla material ska vara fria från fyllmedel (tex krita, talk, träfiber mm).
 • Inte är infärgade svart
 • Inte är ett flerskiktsmaterial. Undantag för coextruderade flerskiktsmaterial med flera skikt av samma plasttyp, samt coextruderade flerskiktsmaterial av PP och EVOH (ej film) eller PE och EVOH. Halten EVOH får dock ej överstiga 2 vikt%. Observera att de olika skikten i dessa flerskiktsmaterial ej får vara sammanfogade med lim/adhesiv.
 • Inte har ett tryck som täcker mer än 60% av förpackningens ytteryta.
 • Inte har en heltäckande krympetikett.

Kriterierna revideras årligen av FTI tillsammans med ägarbolag utifrån hur återvinningen ser ut.

FTI:s riktlinjer för val av plaster

I vår återvinningsmanual för plastförpackningar framgår vilka förpackningsplaster som är bäst ur återvinningsperspektiv.

Ladda ner och läs mer i återvinningsmanualen för plastförpackningar här

Differentierad avgiftsstruktur för pappersförpackningar

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)

Omfattar alla pappersförpackningar, inklusive wellpapp, som innehåller någon form av:

 • Plast-, vax- eller aluminiumbarriär
 • "Fönster" fästa vid pappersförpackningen
 • Våtstarkt papper som ej löses upp i vatten
 • Kompositmaterial som består av en blandning av pappersfiber och plast

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)

Omfattar alla pappersförpackningar, inklusive wellpapp, som består enbart av papper.

Kriterierna revideras årligen av FTI tillsammans med ägarbolag utifrån hur återvinningen ser ut.

FTI:s riktlinjer för val av pappersförpackningar

Vår återvinningsmanual för pappersförpackningar guidar er i de val som behövs göras för att förpackningen ska bli så återvinningsbar som möjlig.

Ladda ner återvinningsmanualen för pappersförpackningar här


Har inga servicemeddelanden...