användning av FTI:s logotyp

Vi ser gärna att du som är kund till oss använder vår logotyp som ett bevis för att ditt företag är anslutet till oss och att ni därigenom tar ert fulla producentansvar.

Logotypen får användas på säljmaterial, webbplatser, fakturor, följesedlar, broschyrer och liknande. Den bör dock inte användas på förpackningar, utan där ska piktogrammen användas.

Här kan du ladda ner FTI:s logotyp i olika format.


Har inga servicemeddelanden...