Rapportering till Naturvårdsverket

Från och med januari 2021 behöver alla som enligt förordningen om producentansvar för förpackningar definieras som producenter vara registrerade hos Naturvårdsverket och rapportera förpackningsvolymer även till dem.

Rapportering via oss som ombud

För att underlätta för dig som kund kan du rapportera via oss som ombud. Vi hanterar då både registrering och rapportering av förpackningsvolymer till Naturvårdsverket. Detta ingår i vårt erbjudande till våra kunder, och inga extra kostnader tillkommer om du väljer att rapportera genom oss som ombud.

Det enda som krävs är att du signerar det rapporteringsavtal som vi tidigare skickat ut till dig via e-signeringstjänsten Scrive.

Om ni redan har signerat rapporteringsavtalet hittar ni det under Mina Dokument i kundportalen.

Mer information

Du kan läsa om avtalet i vårt kundbrev från december som du hittar här

Informationsbrev från Naturvårdsverket till producenter
Naturvårdsverket har tagit fram informationsbrev riktat dirkt till dg som är producent.
Informationsbrev till producenterPDF
Information från Swedish EPAPDF

Läs mer om Naturvårdsverkets krav på deras webbplats:
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-forpackningar2/

Hittar du inte avtalet eller har frågor?

Hör av dig till oss via mejl till kund@ftiab.se


Har inga servicemeddelanden...