SVENSKA FOLKET ÖVERTRÄFFAR ÅTERVINNINGSMÅLEN

Återvinningsgraderna för 2020 är här. Den nya statistiken visar glädjande att de skärpta målen för förpackningsåtervinning överträffas på totalen, men också att vi behöver bli bättre på att återvinna plast- och pappersförpackningar.

Under förra året införde EU nya mätpunkter för återvinning för att tydligare kunna visa hur stor del av insamlade förpackningar som faktiskt blir till nya produkter. Ny statistik från FTI:s ägare (Svensk Plaståtervinning, Svensk Glasåtervinning, Returkartong och Metallkretsen) visar nu att regeringens ambitiösa återvinningsmål för 2020 överträffas.

Enligt regeringens mål ska minst 65% av alla förpackningar som sätts på marknaden återvinnas till nya produkter. Den nya statistiken visar att den totala återvinningen uppgick till 72%, men siffrorna visar också att vi behöver bli bättre för att nå de specifika återvinningsmålen för plast- och pappersförpackningar. Här behöver både producenter och konsumenter ta ett större ansvar.

Den stora utmaningen med förpackningsåtervinning är att få konsumenter att sortera ut fler förpackningar. Idag hamnar över hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna och får därmed aldrig chansen att bli återvunna. Samtidigt har producenterna ett ansvar när det gäller att säkerställa att de förpackningar som sätts på marknaden faktiskt går att återvinna.

Vi på FTI arbetar både med information mot konsument för att öka insamling och återvinning, och nära producenter för att stödja och utbilda dem i arbetet med design för mer återvinningsbara förpackningar.

FTI medverkade tidigare idag på TV4 i ett inslag på morgonens nyhetssändning för att berätta om den nya statistiken. Se inslaget här.

Läs vårt pressmeddelande om återvinningsgraderna här.

Se statistiken här.

Har inga servicemeddelanden...