Branschstandard för källsortering i bostaden

TMF (Trä- och Möbelföretagen), en bransch- och arbetsgivarorganisation för möbelindustrin har tillsammans med sina medlemmar och representanter för myndigheter, kommuner, köks- och utrusningstillverkare samt bostadsföretag tagit fram en rekommendation för hur man ska tolka de byggregler från Boverket (2011:6, 3:423) som säger att det i bostadslägenheter ska finnas plats för källsortering av avfall.

Branschrekommendationen ska ses som en väl avvägd nivå för god källsortering. Nedan följer de rekommendationer som tagits fram.

Bostad avsedd för 1-2 personer (35-55 kvm)

Rekommenderas två källsorteringskärl på minst 20 liter totalt i kök samt två extra källsorteringskärl på minst 20 liter totalt för fri placering i bostaden i exempelvis städskåp eller annan förvaring i bostaden.

Bostad avsedd för 3-6 personer

Rekommenderas fyra källsorteringskärl på minst 30 liter totalt i kök samt fyra extra källsorteringskärl på minst 30 liter totalt för fri placering i bostaden i exempelvis städskåp eller annan förvaring i bostaden.

Läs mer om den nya standarden här.

Har inga servicemeddelanden...