Frågor och svar om tidningar

Här hittar du svar på vanliga frågor om insamlingen av tidningar. Från den 1 januari 2022 är tidningsinsamlingen ett kommunalt ansvar och inte längre ett producentansvar.

Vem ansvarar för tidningsinsamlingen från 2022?

Producentansvaret för returpapper (tidningar) upphörde 1 januari 2022 och insamlingen blev ett kommunalt ansvar.

Det innebär att det inte längre är producenterna som är ansvariga för att samla in och återvinna tidningarna som sätts på marknaden. Det är nu istället respektive kommuns ansvar.

Hur kommer FNI-insamlingen för tidningar att fungera från 2022?

Det är upp till respektive kommun att besluta hur insamlingssystemet för tidningar ska se ut. Ni behöver kontakta er kommun för att få svar på hur det fungerar lokalt.

Får vi FNI-ersättning för insamlade tidningar?

Den FNI-ersättning som tidigare betalades ut för insamlade tidningar, som producenterna har stått för, upphör nu när producentansvaret avskaffats. Det är istället kommunen som avgör om de ersätter tidningar som samlas in via FNI.

Var ska de FNI-insamlade tidningarna lämnas?

Från januari 2022 är det kommunernas ansvar att samla in och återvinna tidningar. Frågor om var tidningar som samlats in fastighetsnära ska lämnas hänvisas till respektive kommun.

Vart kan vi vända oss för att få mer information?

Vänd er till er kommun eller till er befintliga avfallsentreprenör.

Kan jag istället för att ha en behållare i miljörummet, hänvisa hyresgästerna till en ÅVS?

Om det finns en ÅVS i närheten av er fastighet kan ni hänvisa till den, men tänk på att säkerställa att det finns en tidningsbehållare där. Det är inte alla kommuner som samlar in tidningar på ÅVS.

Måste jag som fastighetsägare/BRF ha kvar behållaren för tidningar i miljörummet?

Om ni har en fungerande lösning i ert miljörum idag så är det att föredra att ha kvar tidningsbehållaren. Om den tas bort, tänk då på att hänvisa de boende och ge dem information om hur de ska återvinna sina tidningar framöver. Tidningar ska inte läggas i behållaren för pappersförpackningar då de förstör materialkvaliteten på pappersförpackningar. Det kan i sin tur innebära att ni får nedslag på den fraktionen av er entreprenör.

Har inga servicemeddelanden...