Frågor och svar om tidningar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande vad vi vet i dagläget om förändringarna kring insamlingen av tidningar.

Vad händer med dagens FNI-avtal?

Det befintliga FNI-avtalet som omfattar 5MB (papper, plast, metall, glas och tidningar) kommer att uppdateras så att hanteringen av tidningar lyfts ut från januari 2022, då den insamlingen därefter inte kommer vara FTI:s ansvar. Vi kommer efter sommaren att distribuera ett tilläggsavtal till er som vi hoppas ska underlätta hanteren för er.

Krävs det ett nytt FNI-avtal från januari 2022?

Har ni ett FNI-avtal idag så kommer vi att skicka ut ett tilläggsavtal som hanterar tidningar i det befintliga avtalet. Vi kommer från januari 2022 att ha ett nytt FNI-avtal på plats som endast omfattar förpackningar.

Var ska de insamlade FNI-tidningarna lämnas efter januari 2022?

Tidningar är från januari 2022 ett kommunalt ansvar vilket betyder att komunerna då har ansvar både för insamling och återvinning. Hur man kommer lösa detta i de olika kommunerna behöver ni därför stämma av med den kommun där ni är verksamma.

Hur blir det med FNI-ersättningen på tidningar efter januari 2022 ?

Den FNI-ersättning som idag betalas ut för insamlade tidningar och som producenterna har stått för kommer att upphöra när producentansvaret upphör. Om kommunerna kommer ersätta FNI-insamlade tidningar är en fråga för respektive kommun.

Vilken roll kommer dagens områdesentreprenörer att ha efter 2022?

De områdesentreprenörer som idag har tagit emot de FNI-insamlade tidningarna har uppdraget fram till december, därefter är det upp till respektive kommun om de vill fortsätta använda sig av samma entreprenörer.

Vart ska vi vända oss för att få mer information om framtiden?

Vänd er till er kommun för att få information om hur de tänkt att insamlingen av tidningar ska fungera efter januari 2022.

Kommer dagens områdesentreprenörer att kommunicera något till oss FNI-entreprenörer?

Vi har dessvärre inte någon information om detta men om ni önskar kontaktuppgifter till befintliga områdesentreprenörer för tidningar kan ni höra av er till oss på fni@ftiab.se.

Har inga servicemeddelanden...