Ny branschstandard för källsortering i bostaden

För att underlätta och skapa samsyn kring utformningen av källsortering i bostäder har TMF (Trä- och Möbelföretagen) tagit fram en rekommendation för hur man ska tolka Boverkets regler om källsortering i bostadslägenheter.

Rekommendationen har tagits fram på uppdrag av och i samverkan med TMF:s medlemmar och representanter för myndigheter, kommuner, köks- och utrusningstillverkare samt bostadsföretag. Rekomendationen handlar om hur man ska tolka de byggregler från Boverket som säger att det i bostadslägenheter ska finnas plats för källsortering av avfall.

-Det är väldigt positivt att det nu finns en rekommendation att förhålla sig till. Frågan om möjligheterna till källsortering i bostaden är viktig, eftersom sorteringen i hemmet är med och påverkar hur många förpackningar som går till återvinning. Ju lättare det är att sortera hemma, desto fler förpackningar får möjligheten att återvinnas, säger Ulrika Eliason, produktchef FNI.

Läs mer om den nya branschstandarden här.

Har inga servicemeddelanden...