FTI publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Nu finns FTI:s Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 tillgänglig. Den berättar om ett annorlunda år, inte minst mot bakgrund av covid-19.

Pandemin förändrade snabbt våra beteendemönster och ledde till fler förpackningar i omlopp, något som i sin tur skapade stora och svårbedömda flöden. Det innebar att vi fick ställa om för att hantera en ökad belastning på vårt insamlingssystem där vi inte kunde förlita oss på historiska data. Mycket arbete har lagts på nya komponenter som att samla information och prognostisera hur allmänheten kan tänkas bete sig under rådande läge där restriktioner och nya resvanor gjort det svårare än vanligt att förutse var människor kommer befinna sig.

Men höga flöden innebär också mer material. Aldrig tidigare har så många förpackningar samlats in. Därför är det glädjande att vi under 2020 tillsammans med materialbolagen, våra ägare, fortsatt att erbjuda en insamling och återvinning och av hög kvalitet, med sikte på nya tuffa återvinningsmål. Om detta och mycket mer kan du läsa i årets rapport där vi också presenterar vår hållbarhetsredovisning.

FTI Års- och hållbarhetsredovisning (pdf)PDF

FTI Annual and Sustainability report (pdf)PDF

Har inga servicemeddelanden...