FTI Partner

FTI genomför sitt uppdrag bland annat tack vare ett gott samarbete med större och mindre återvinningsföretag runt om i hela Sverige. Samarbete om att städa och tömma återvinningsstationerna sker efter upphandlingar som sker var tredje till femte år.

Då det gäller den Fastighetsnära insamlingen så ger FTI efter prövning subvention till de företag som slutit avtal med fastighetsägare för att utföra tömning av förpackningar och tidningar i fastighetsnära rum. Kontakta gärna oss om du är intresserad av att samarbete med oss för en bättre miljö.

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2017 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,1 kg

förpackningar av GLas

13,2 kG

förpackningar av papper

6,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

21,7 kG

Tidningar

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv