Från plastförpackning till blomkruka

Med den här illustrationen vill vi beskriva processen för att återvinna dina plastförpackningar. Här kan du enkelt följa de tomma plastflaskorna och plastpåsarnas väg från ditt kök till att bli blomkrukor eller bärkassar.

Från återvinningsstationer och andra insamlingsplatser körs dina förpackningar och tidningar till så kallade balningsanläggningar. Där görs en första grovsortering. Varje materialslag pressas samman var för sig i balar med samma material. Från anläggningarna körs balarna till olika återvinnare eftersom varje materialslag återvinns på sitt speciella sätt. Förpackningar av plast körs antingen till Värnamo eller till Tyskland.

Väl framme öppnas balarna och materialet går på transportband till en automatisk och en manuell sortering. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft till respektive plasttyp (polymer). Olika plastförpackningar har olika polymerer och varje polymer måste återvinnas var för sig.

Hårda förpackningar från hushåll består huvudsakligen av HD-polyeten och polypropen. Beroende på kvalitet kan materialet bli till regranulat som kan utgöra råvaran till en mängd olika plastprodukter. Detta gäller framför allt mycket rena fraktioner som till exempel ofärgade HDPE-dunkar. Fraktioner av mer blandad kvalitet och kulör kan återvinnas till till exempel plank eller pallklossar, där plastmaterialet i vissa fall blandas med sågspån för att förbättra egenskaperna. Av hårda plastförpackningar tillverkas bland annat blomkrukor, delar till fordonsindustrin, byggindustrin, och många andra plastprodukter (murbrukshink, plastmöbler, mjuk gatsten). Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till 84 000 blomkrukor.

Mjuka plastförpackningar från hushåll består huvudsakligen av plastsorten LDPE (PE-LD). Mjuka plastförpackningar återvinns huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

När sorteringen är gjord går materialet till en kvarningsanläggning som mal ned plasten till flingor som tvättas och sedan finsorteras, smälts och blir till granulat, som ersätter jungfrulig plast. Materialet körs sedan till tillverkare som gör nya produkter genom att använda granulatet som råvara i tillverkningen istället för att använda olja.

På en dator kan du hålla markören över olika händelser i bilden för att se separata förklaringar för respektive område. Klicka på bilden för en större version, öppnas i eget fönster.

Illustration: Leif Åbjörnsson

Återvinningsprocessen Varje behållare hämtas för sig och körs till balningsanläggning. Körs till återvinningsanläggning. Manuell och automatisk sortering. Transportband till sortering. Plastflingorna tvättas. Plastflingorna packas. Plastflingorna blir till ny produkt. Plastflingorna körs till producent.

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv